سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرزو عسگری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

چکیده:

سالها قبل نظریه های مدیریتی بر فرض وفور منابع تدوین شده بود اما امروزه باید بر فرض محدودیت منابع تدوین گردد و براین اساس برای همه جهانیان مشخص شده است که حرکت جامعه بشری براساس توسعه پایدار، تنها راه تداوم حیات بر روی کره زمین است. با در نظر گرفتن ایندیدگاه که توسعه پایدار مهمترین حرکت یک جامعه جهت احیاء اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی می باشد لزوم و اهمیت نگرش جامع و هماهنگی های لازم و متقابل بین بخشهای مختلف برایارائه یک برنامه استراتژی بلندمدت مبنای اصول توسعه و تأمین نیازهای اساسی جامعه ضروری به نظر می رسد. دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان یکی از قطبها و نهادهای آموزشی در نظام آموزش عالی کشورمطرح می باشد که نتایج کارکردهای این دانشگاه می تواند همانند بسیاری از نهادهای دیگر زمینه های تقویت توسعه پایدار را در کشور فراهم نماید. در این مقاله مهم ترین تأثیرات و نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه پایدار در نظر گرفته شده که آنها را از دو جنبه مورد بررسی قرار می دهیم: -۱ نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه پایدار -۲ نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه نیروی انسانی