سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرضیه یاری زنگنه – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
طاهره حصومی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:

با تاکید بر اینکه نقش آموزش عالی در راهبرد توسعه مبتنی بر دانش، کلیدی و محوری است ،آموزش عالی میتواند به عنوان موتور محرک توسعه عمل نماید؛ بنابراین در طرح و ایجاد نظام های عرضه و تقاضای اطلاعات و هدایت کردن جریان های فکری و اطلاعاتی جامعه نقش موثری دارند.یکی از این نقش های مهم استاندارد سازی و تعیین سطح کیفی اطلاعات مورد نیاز جامعه خواهد بود .در این بین نهادهای متولی آموزش عالی برای دست یابی به سطح مطلوب و مناسب در جهت فراهم سازی امکان تولید و عرضه مناسب اطلاعات به جامعه در راستای رسیدن به شاخصهای اقتصاد داناییمحور می بایست دارای معیارهای باشند تا قادر به تامین انتظارات جامعه دانایی محور شوند . ایجاد بسترهای تولید، طبقه بندی، کاربرد اطلاعات و همچنین تربیت نیروی متخصص احیا و ایجاد تفکرسیستمی نسبت به فرآیندهای تولید تا توزیع اطلاعات و همچنین برخورد مناسب و گزینش صحیح شیوه های استفاده از اطلاعات و تولید دانش مواردی از شاخص های توسعه اطلاعاتی هستند که در بسترهای آموزشی مناسبی چون واحد های دانشگاه آزاد اسلامی قابل برنامه ریزی و اجرا خواهند بودمقاله حاضر نیز در همین باره به بررسی تحلیلی معیارهای توسعه جامعه اطلاعاتی و جایگاه دانشگاهها دراین جامعه برای رسیدن به جامعه دانایی محور پرداخته است