سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ناهید محمدیون شبستری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

چکیده:

نظام آموزش عالی نقش حساس ومهمی در توسعه ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی واقتصادی جامعه بر عهده دارد. در واقع این نظام که غالباً به عنوان دانشگاه از آن یاد می شود، از طریق آموزش وارائه اطلاعات علمی، ایجاد دانش نو، جستجو وتحقیق ونیز ارتباط دادن بین این دو مقوله بامشکلات ومسائل اجتماعی ، در جهت توسعه حرکت می کند. هدفهای آموزش عالی تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز جامعه، ترویج وارتقای دانش، گسترش تحقیق وفراهم کردن زمینه مساعد برای توسعه کشور است ، وپی شکست دانشگاه آزاد اسلامی سهم بزرگ و رفیعی در توسعه آموزش عالی داشته است . دانشگاه آزاد موجب رشد در زمینه های علمی وفرهنگی کشور شده و سبب اعتلای فرهنگ جامعه گردیده است . به طوری که توانسته است اولاً سطح اطلاعات علمی جوانان را افزایشدهد، ثانیاً با تربیت نیروهای متخصص وکار آمد اقتصادی ، صنعتی،کشاورزی خود کفایی در جامعه ایجاد نماید. ثالثاً مانع فراز مغزها از کشور شود، و همچنین باعث کشف استعدادها در کشور گردد ورابعاً سبب گسترش آموزش وپرورش دینی شده و مرزهای دانش را از طریق تبادل نظریات برمراکز علمی جهان گسترش دهد. دانشگاه آزاد اسلامی، این پدیده حیاتی در کشور عزیزمان ایران در مدتکوتاهی توانسته است سهم عمده ای از بار مسئولیت آموزش عالی وتحقیقات را بردوش گیرد