مقاله دانشگاه آزاد اسلامی و بین المللی شدن آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در علوم سیاسی از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: دانشگاه آزاد اسلامی و بین المللی شدن آن
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهانی شدن
مقاله بین المللی شدن
مقاله همکاری های علمی بین المللی
مقاله تکنولوژی اطلاعات
مقاله آموزش عالی
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: راسخی عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رسالت دانشگاه ها در فراگرد جهانی شدن این است که با اتخاذ رویکردی آینده محور، استراتژی و اهداف لازم را تدوین و اجرا کنند. در این جستار تلاش شده است، راهبردهایی ارائه شود که راهنمایی علمی برای تدوین برنامه توسعه بخش آموزش عالی کشور به طور کلی و دانشگاه آزاد اسلامی به طور اخص باشد. با تامل بر روند حرکت به سوی وضعیت مطلوب، می توان این پرسش را مد نظر قرار داد که دانشگاه آزاد اسلامی برای بین المللی شدن از چه ویژگی هایی برخوردار باشد؟ از این رو در پژوهش حاضر پس از مطالعه ادبیات تحقیق، ویژگی های مطلوب دانشگاه های برتر جهان و نقش زبان انگلیسی و تکنولوژی اطلاعات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. علاوه بر این، سعی شده است زمینه ای فراهم شود تا با تدوین شاخص های غالب طراحی انگاره دانشگاه آرمانی و رسالت نامه برای آن، اقدامی در جهت تحقق این امر مهم فراهم آید.