سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن شیخی سعید – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورخوزستان

چکیده:

دراین نوشتار سعی برآن شده است تا ضمن تبیین مفهوم قدرت نرم و مفاهیم آن به تبارشناسی دانشگاه به عنوان یکی ازسازمانهای مهم و تاثیر گذار درحوزه قدرت نرم پرداخته شود براساس یافته های این تحقیق بخش مهمی از راهبرد نرم دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران ازمجاری فرهنگی خاصه دانشگاه ها است طبعا با توجه به ماهیت تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران که عموما فرهنگی می باشد راهکارمقابله نیز اقدامات و کارهای فرهنگی می باشد دانشگاه میتواند یکی از مراکز مهم و راهبردی نظام درحوزه مقابله با جنگ نرم و به طبع آن افزایش دهنده قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران باشد دانشگاه میتواند با بهره گیری از امکانات و پتانسیل موضوع این سرمایه اجتماعی را دربستر تولید علم ارتقا خودباوری و اعتماد بنفس تلاش برای تحقق ایده جنبش نرم افزاری و تبدیل ایران به مرجعیت علمی منطقه و کمک به اتحاد انسجام اجتماعی درکنار ایجاد امید و انگیزه برای تحرک اجتماعی و حفظ و تقویت مبانی مردم سالاری دینی فقه محور کمک و ابعاد قدرت ایران را درمواجه با تهدیدات نرم افزایش دهد.