سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ملیحه کرمی گلباغی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و سازههای هیدرولیکی ، دانشگاه صن
محسن قائمیان – دانشیار، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، ته

چکیده:

مدتهاست که طراحان سازههای تحت اثر بارهای دینامیکی برای محاسبه استهلاک انرژی سازههای مورد بررسی از میرایی رایلی استفاده میکنند. میرایی رایلی مدلهای مختلفی دارد که از دو ترم متناسب با جرم و سختی تشکیل شدهاند. از لحاظ تئوری ثابتشدهاست که استفاده از این نوع میرایی در تحلیل غیرخطی سازهها، باعث تولید نیروهای میرایی بسیار بزرگ و در نتیجه انرژی میرایی بالا میشود و حذف ماتریس جرم یکی از روشهای حل این مشکل است. آنالیز غیرخطی سد بتنی وزنی Bluestone با برنامه NSAG DRI تحت اثر ۵ رکورد زلزله با دو PGA متفاوت نشان میدهد که با اعمال یا حذف ماتریس جرم از مدلهای مختلف میرایی همواره نتایج متفاوتی حاصل میشود و انتخاب مدل مناسب در آنالیز غیرخطی بهعهده طراح است