سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم محبوب پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، باشگاه پژوهشگران جوان، ماهشهر، ای

چکیده:

جوشش محلولهای دوتایی آب/مونو اتیلن گلیکول کاربرد گستردهای در فرایندهای مهندسی گاز دارد. طراحی، عملیات و بهینهسازی ریبویلرها نیاز به پیشبینی دقیقی از چندین پارامتر جوششمانند ضریب انتقال حرارت ، قطر حبابها و دانسیته مواضع فعال هستهزایی دارد. در این تحقیق ، دانسیته مواضع فعال هستهزایی بطور تجربی روی یک هیتر استوانهای افقی از جنس استنلس استیل برای محلولهای آب/مونو اتیلن گلیکول در رنج گستردهای از غلظت و فلاکس حرارتی اندازهگیری شد که این اندازهگیریها نتیجه مشاهده فیلمهایی با قابلیت ۱۲۰۰ فریم در ثانیه است که توسط یک دوربین فیلمبرداری دیجیتالی پیشرفته گرفته شد. نتایج تجربی با دادههای تخمینی از مدلهای موجود برای دانسیته مواضع فعال هستهزایی مقایسه گردید و خطای روابط محاسبه شد