مقاله دامنه میزبانی Phytophthora capsici عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیقات بیماری های گیاهی از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: دامنه میزبانی Phytophthora capsici عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه در استان فارس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فیتوفترا
مقاله گیاهان غیر میزبان
مقاله کدوییان
مقاله پوسیدگی طوقه و ریشه
مقاله گوجه فرنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت قدم ندا
جناب آقای / سرکار خانم: فصیحیانی عبدالرحمان
جناب آقای / سرکار خانم: شرزه ای عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به منظور تعیین دامنه میزبانی Phytophthora capsici عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه فرنگی در فارس،بین گیاهان زراعی رایج در منطقه انجام پذیرفت. بذور کدو، فلفل، خیار، طالبی و خربزه، هندوانه، هویج، نخود، چغندر قند، ذرت، گندم، لوبیا سبز، پیاز، بادنجان و گوجه فرنگی در گلدان­ های حاوی خاک ضدعفونی شده کشت و در شرایط گلخانه نگهداری شدند. گیا هچه ­ها با ریختن ۵۰ میلی لیتر از سوسپانسیون با غلظت ۱۰۵×۱ زئوسپور جدایه های Ph. capsici در هر میلی لیتر در اطراف ساقه، مایه زنی و در اطاقک رشد نگهداری گردیدند. درصد گیاهان بیمار در سه نوبت ۵،۱۰ و ۱۵روز بعد اندازه گیری گردید. دوازده گونه گیاهی توسط Ph. capsici آلوده شدند و تولید علائم نمودند. بسته به نوع گیاهان علائم بیماری در گیاهان میزبان به صورت پوسیدگی در ناحیه طوقه و ریشه و زردی و پژمردگی در قسمت هوائی در گیاهچه های جوان ظاهر و نهایتا منجر به مرگ آنها پس از دو هفته گردید. بیمارگر مذکور مجددا از تمام گیاهان آلوده جداسازی گردید. کدو، فلفل، خیار، طالبی، خربزه، هندوانه، فلفل و بادنجان حساسترین میزبان و لوبیا، چغندر قند، نخود و پیاز حساسیت کمتری نسبت به Ph. capsiciداشتند. درگیاهان خانواده گندمیان نظیر گندم و ذرت علائم بیماری ایجاد نگردید و از آنها می توان در چرخه تناوب زراعی به منظور مدیریت بیماری استفاده نمود.