مقاله داربست های مورد استفاده در مهندسی استخوان فک و صورت و جمجمه بواسطه سلول های بنیادی: مرور نظام مند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: داربست های مورد استفاده در مهندسی استخوان فک و صورت و جمجمه بواسطه سلول های بنیادی: مرور نظام مند
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهندسی بافت
مقاله بازسازی استخوان
مقاله داربست
مقاله سلول های بنیادی
مقاله کرانیوماگزیلوفاسیال
مقاله جراحی دهان
مقاله آلوگرافت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی فهیمه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدیان سعیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پور فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: خسرویانی کیخسرو
جناب آقای / سرکار خانم: خجسته آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ایده مهندسی بافت، امیدهای فراوانی را برای بازسازی ضایعات استخوانی فراهم نموده است. به منظور مهندسی استخوان، سلول های بنیادی، تحت شرایط کنترل شده تحریک با فاکتورهای رشد، بر روی داربست های مناسب، کشت داده می شوند. داربست یا اسکافولد، ماتریس موقتی برای رشد استخوان است که محیطی اختصاصی را برای تکامل بافت، فراهم می کند و باعث تسهیل چسبندگی، رشد و تمایز سلول ها می شود. تاکنون، انواع مختلفی از داربست های سرامیکی، پلیمری و کامپوزیتی در مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی مهندسی بافت استخوان، مورد استفاده قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه، مروری است بر مطالعات ده ساله اخیر، در زمینه مهندسی استخوان فک و صورت با تمرکز بر داربست های مورد استفاده در این مطالعات.
مواد و روشها: در مرور نظام مند حاضر از کلمات کلیدی Craniomaxillofacial tissue engineering، bone regeneration، scaffold، oral surgery، stem cell+scaffold،allograft  و xenograft در مدلاین استفاده شد. مطالعاتی که ترمیم ضایعات استخوانی ناحیه فک و صورت و جمجمه در مدل انسانی یا حیوانی توسط داربست به همراه سلول های بنیادی را مورد بررسی قرار داده بودند، در این مطالعه وارد شدند.
یافته ها: ۶۴ مقاله مورد بررسی کیفی قرار گرفتند.
نتیجه گیری: بر اساس این مطالعه مروری می توان نتیجه گیری نمود که هر چند، هنوز هم گرافت استخوان اتوژن، درمان مطلوب برای نقایص استخوانی به شمار می آید، اما با پیشرفت های صورت گرفته در زمینه طراحی داربست ها با استفاده از، Rapid Prototyping (RP)، امیدها برای طراحی داربست های مناسب مهندسی بافت استخوان فک، در آینده ای نه چندان دور، افزایش یافته است.