سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه سیفی دیوکلائی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان قائمشهر-کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

امروزه سازمان ها به دنبال برتری در بازارهای رقابتی از طریق نشان دادن عملکردی شایسته می باشند.چنانچه این امروددر ˓ در بازارهای سنتی با سخت کوشی و تکیه بر منابع و قابلیت های موجود و غیر مبتنی بر فناوری اطلاعات امکان پذیر ب بازارهای رقابتی امروز به این راحتی قابل دستیابی نیست.در بازارهای برتقای سازمان بایستی به طور هوشمندانه به دنبال خلق برای ذینفعان خود ایجاد ارزش کند.مسلم ˓ و حفظ مزیت های رقابتی باشد تا از این طریق بتواند ضمن غلبه بر رقبای خوداست که در این مسیر باید از منابع دانشی کافی برخوردار بوده و استفاده بهینه ای از آنها به عمل آورد. در این مقاله ابندا به مفاهیم و اصول بنیادین داده کاوی و هوش رقابت و ی نیز منابع کسب هوشمندی در کسب و کار پرداخته و سپس در ادامه نقش داده کاوی در هوشمندی رقایتی کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته اس ت.