سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای کاربرد علوم برق و کامپیوتر در صنعت مخابرات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرهاد کریم خانی –
حافظ عبدیلی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

مدیریت ارتباط با مشتری نمیتواند بدون ردیابی الگوهای درون داده های مشتری انجام شود. از وقتیکه هدف داده کاوی ، به استخراج الگوهای معنی دار و روابط مجموعه داده های بزرگ میپردازد، داده کاوی میتواند روابط با مشتری را مجددا تعریف کرده وارتقا دهد. خوشبختانه، سازمانهای ارتباطاتی بیشتر از هر فرد دیگری مشتری هایشان را میشناسند. آنها میدانند که چه فردی مشتری است. بسادگی قادر به پیگیری فعالیتهای مشتریان خود هستند. حجم بزرگی از داده که توسط سازمانهای ارتباطاتی تولید میشود، به روش های سنتی و با استفاده از آنالیز داده ای دستی، قابل تجزیه و تحلیل نیست. همین موضوع دلیل این است که چرا تکنیک های داده کاوی متفاوتی باید به کار گرفته شوند. داده کاوی به فهم مشتری های خود کمک میکند. این مقاله، با ارزش ترین نرم افزارهای داده کاوی را برای مدیریت روابط مشتری در ارتباطات مشخص میکند.