سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پریسا گرانمایه – بانک صادرات ایران
سمیه مهری اردستانی – بانک صادرات ایران

چکیده:

در دنیای امروز داده ها و اطلاعات بعنوان ثروت سازمانی، محسوب گشته و همواره شرکت ها و سازمان های بزرگ و موفق دنیا به دنبال استفاده مناسبتر و تجاری تر از این منابع مجازی می باشند. ایده ای که مبنای داده کاوی است یک فرآیند با اهمیت در شناخت الگوهای بالقوه مفید، تازه و در نهایت قابل درک در داده ها می باشد که ارزشهای پنهانی داده ها را آشکار می سازد و با کشف ارزشها می توان ارزش دیگر متغیرها را پیش بینی کرد و در امر تصمیم گیری از آنها بهره برد. داده کاوی یکی از پیشرفتهای اخیر در راستای فناوری مدیریت داده هاست. امروزه با توجه به ایجاد نظامهای یکپارچه اطلاعاتی و رشد فناوری های نوین اطلاعاتی و الکترونیکی اهمیت استراج داده های با ارزش از میان انبوه داده ها بیش از پیش نمایان گشته است. مقاله حاضر ضمن معرفی داده کاوی و مراحل و عملکردهای این فناوری به پیوند آن با فناوری اطلاعات اشاره داشته که با حل ماتریس swot پس از بررسی نقاط ضعف، قوت و شناسایی فرصت ها به اثر بخشی آن به داده کاوی در دانش سازمانی پرداخته می شود.