سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علیرضا بهالگردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
امیر مانیان – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله ابتدا مروری میگردد برپیشینه ای مختصر ازداده کاوی کاربردهای آن و چندتکنیک مهم مورد استفاده مانند دسته بندی و خوشه بندی همچنین فرایند کشف دانش از پایگاه داده ها که داده کاوی درحقیقت یک گام از این فرایند به حساب می آید تبیین میگردد پس ازبیان عملکردهای داده کاوی درقسمت مورد مطالعاتی به یک نمونه عملیاتی از کارکردهای داده کاوی دررابطه با طبقه بندی گاوها ازلحاظ سختی یاسهولت زایش و پیش بینی طبقه مذکور پرداخته میشود دراین بخش معیارهای رایج ارزیابی پیش بینی با استفاده ازدسته بندی معرفی میگردد و روشهای مختلفی برای دسته بندی ارایه میشود درنهایت با توجه به ارزیابی داده کاوی صورت پذیرفته مناسب ترین راه کارپیشنهاد میگردد.