مقاله داده کاهی و آنالیز تصاویر چند باندی نوری بلازار Mrk 180 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: داده کاهی و آنالیز تصاویر چند باندی نوری بلازار Mrk 180
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هسته کهکشانی فعال
مقاله بلازار
مقاله تغییرات اپتیکی
مقاله منحنی نوری
مقاله شاخص رنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزی سروستانی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تقریبا مشاهده رصدی مداوم و همزمان چند باندی بلازارها خیلی کم انجام شده است و اغلب مطالعات گزارش شده در مقالات با یکدیگر سازگار نیستند. اگرچه امروزه تغییرات نوری در طول شب رصدی برای بلازارها پدیده ای شناخته شده است، رابطه آن با تغییرات دراز مدت تابندگی، همچنان روشن نیست. رصد نوری مداوم بلازار، به منظور بررسی همبستگی شاخص رنگ با تابندگی بلازار، ممکن است در استخراج این رابطه کمک کند. حضور یا عدم حضور تمایل رنگ بلازارها به سمت آبی در زمانی که تابندگی بلازار افزایش می یابد، در مقیاس زمانی یک شب رصدی و یا بین شب های رصدی متوالی، می تواند در رسیدن به سرچشمه تغییرات تابندگی بلازارها کمک کند. تابندگی بلازارها در تمامی گستره طول موج ها و در مقیاس های زمانی گوناگون تغییر می کند. اگرچه مدل های متفاوتی برای توضیح این تغییرات پیشنهاد شده است، سازوکار مربوطه به طور قطعی شناخته شده نیست. تغییرات شاخص رنگ بلازارها، یکی از عواملی است که می تواند در بین مدل های متفاوت، تمایز ایجاد کند. این عامل ممکن است در فهم بهتر سازوکار تغییرات تابندگی موثر باشد. بدین منظور و برای شروع، پیشنهاد برنامه رصد مداوم و شبه همزمان یکی از تابان ترین بلازارها، به نام Mrk 180، توسط نویسنده دوم مقاله به رصدخانه ملی فرانسه داده شد. خوشبختانه، این پیشنهاد به تصویب تیم علمی رصدخانه مذکور رسید و به مدت ۵ شب، ۲۳ الی ۲۸ آوریل ۲۰۰۹، وقت تلسکوپ ۱٫۲۰ متری به آن اختصاص داده شد. در هنگام رصد شرایط جوی فقط اجازه سه شب رصد داد. پردازش و داده کاهی داده های خام، با استفاده از سیستم استاندارد رصدخانه جنوبگان اروپا انجام شد. با انتخاب دو ستاره مرجع در میدان دید و به دست آوردن قدر آنها و قدر بلازار، منحنی های نوری و نمودار شاخص رنگ به دست آمد. این منحنی ها، تغییرات نوری بلازار را نشان می دهند. بیشینه اختلاف دامنه تغییرات درخشندگی به ۰٫۱۸۵ قدر، در صافی V، می رسد. بررسی شاخص رنگ بلازار، متغیر بودن این پارامتر را در مقیاس زمانی یک شب و نیز بین شب های رصدی نشان می دهد.