مقاله داده های تعادلی و انرژی گیبس اضافی برای محلول آب و DMAZ در فشار ۴ کیلو پاسکال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مواد پرانرژی از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: داده های تعادلی و انرژی گیبس اضافی برای محلول آب و DMAZ در فشار ۴ کیلو پاسکال
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله DMAZ
مقاله منحنی تعادلی بخار
مقاله مایع
مقاله انرژی گیبس اضافی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری پاکدهی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: روهنده حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دی متیل آمینو اتیل آزید (DMAZ) جایگزین مناسبی برای مشتقات هیدرازینی در صنایع هوا فضا به شمار می آید. حساسیت حرارتی DMAZ باعث می شود عملیات تقطیر در خلاء برای خالص سازی این ماده در اولویت قرار گیرد. نتایج آزمایشات نیز فشار ۴ کیلو پاسکال را شرایط مناسبی در انجام عملیات نشان داده است. در این مقاله رفتار تعادلی محلول دوتایی آب و DMAZ در فشار ثابت ۴ کیلو پاسکال به طور تجربی بررسی گردید و داده های تعادلی این دو ماده در فشار مذکور به دست آمد که با داده های نرم افزاری شامل معادلات حالات و ضرایب اکتیویته مختلف تعریف شده برای فاز مایع (نظیر NRTL، WILSON، UNQUAC و…) برای تعیین بهترین معادله مورد استفاده در شبیه سازی مقایسه گردید. بررسی ها نشان داد که معادله UNQUAC به طور مناسبی رفتار این محلول را پیش بینی می کند. داده های تعادلی مذکور، برای محاسبه انرژی گیبس اضافی محلول استفاده گردید. نتایج نشان داد که محلول انحراف مثبت از حالت ایده آل دارد. نتایج نشان داد که این دو جزء در فشار ۴ کیلو پاسکال در غلظت حدود ۹۶ درصد مولی از آب دارای آزئوتروپ است.