سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سجاد سبزی – دانشجوی کارشناسی
علی نجات لرستانی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دان

چکیده:

در کشور ما و در فصل بهار هنگام شخم زمین به علت رطوبت موجود خاک، مقداری گل برروی خیش گاوآهن تجمع می یابد؛که این گل باعث بروز مشکلاتی از قبیل افزایش نیروی کششی مورد نیاز و در نتیجه افزایش مصرف سوخت؛ عدم شخممناسب؛ تجمع بذرهای پاشیده شده بر روی سطح خاک،کاهش راندمان مزرعه ای و… می شود. در حال حاضرکشاورز برای فائق آمدن بر این مشکل مجبور است توسط یک ابزار کاردک مانند دسته دار؛ گل روی خیش را پاک کند؛ که این امر نیز باعث صرفوقت بیشتر و کاهش راندمان مزرع های می شود. دستگاه خیش پا ککن هیدرولیکی بر این مشکل فائق آمده و به طریق هیدرولیکی تک تک خیش ها را پاک می کند. دستگاه شامل یک جک هیدرولیک دوطرفه می باشد که به خروجی پمپ هیدرولیک تراکتور وصل می شود؛ همچنین شامل یک ریل؛ تیغه پاک کننده و اتصالات آهنی می باشد