مقاله خیزش چین: ابعاد٬ مولفه ها٬ پیامدها و چالش ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات سیاسی از صفحه ۹۳ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: خیزش چین: ابعاد٬ مولفه ها٬ پیامدها و چالش ها
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چین
مقاله اصلاحات
مقاله سیاست داخلی
مقاله توسعه اقتصادی
مقاله نهادهای منطقه ای و بین المللی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سازمند بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از موضوعات مهم روابط بین الملل معاصر، خیزش چین و توانمندی های این کشور آسیایی است. چین به عنوان یک قدرت در حال ظهور از جمله کشورهایی است که در دهه های اخیر، تغییرات وسیعی به خود دیده است. این تغییرات از اواخر دهه ۱۹۷۰ م. و در چارچوب اصلاحات و سیاست درهای باز آغاز شد و شامل حوزه های اقتصادی، سیاسی و نظامی می باشد. توسعه سریع چین توجه بسیاری از سیاست شناسان و اقتصاددانان را به خود جلب کرده و این سرزمین را به دنیایی از فرصتها تبدیل کرده است.سرمایه داران و سیاست گذاران به این سرزمین به چشم دنیای فرصت ها می نگرند و با حرص و ولع در پی کسب سهمی در این دنیا هستند. اقتصاددانان بیشتر به این الگوی منحصربه فرد رشد اقتصادی و تبعات آن بر اقتصاد جهانی توجه دارند و سیاستمداران و سیاست شناسان ضمن آنکه با تحیر به سازش سرمایه داری و کمونیسم می نگرند، به امکان تداوم این سازش و مهم تر از آن، تبعات ظهور چین به عنوان قدرتی بزرگ در سیاست بین الملل فکر می کنند. این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال است که ابعاد خیزش چین چیست؟ و این خیزش چه پیامدهایی در سطح جهانی دارد؟