سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی احسانی فرد – سمنان دامغان میدان صددروازه، دانشگاه پیام نور

چکیده:

بسیاری از شرکتها در جستوجوی پاسخ این سوال هستند که چگونه میتوان همانند یک شرکت در کلاس جهانی و پیشرو، محصولات خود را با قیمت و کیفیت رقابتی و زمان تحویل مناسب در بازارهای جهانی عرضه کرد؟ چگونه میتوان با کمترین منابع و حرکت « تولید ناب » بیشترین بازدهی را داشت. در این فضا یکی از مفاهیم تولیدی که میتواند پاسخی مناسب فراهم کند، توجه به است. در خوشه صنعت ناب انواع اتلافها که هیچگونه ارزش افزودهای ایجاد نمیکنند، شناسایی و حذف « خوشه صنعت ناب » به سوی میگردند. در این فضا، برخی از شرکتها نیز توانستهاند با استفاده از مفاهیم و ابزار نوین مدیریت، خود را از این وضعیت رها سازند و مسیر رشد و تعالی را گامبهگام بپیمایند.در این مقاله با مفهوم جدید خوشه ناب آشنا شده ومسیر حرکت صحیح خوشه های صنعتی به خصوص خوشه قطعات خودرو به سوی تعالی و ناب شدن در قالب تمدن سازمانی مشخص می گردد.درادامه نوشتار مفهوم تولید ناب و سازمان ناب مورد بررسی قرار میگیرد.