سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد علی شریعت – عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

دی ان ای (DNA) یک نوع اسید نوکلئیک بوده که حاوی دستورات ژنتیکی مورد استفاده برای رشد و کارکرد همه جانداران است. همچنین نقش اصلی در ذخیره دراز مدت اطلاعات ژنتیکی دارد. DNA اغلب با مجموعه ای از نقشه ها و برنامه ها مقایسه می شود که حاوی دستورات مورد نیاز برای ساخته شدن تمامی دیگر اجزای سلولها را داراست. در این مقاله ضمن تشبیه خوشه صنعتی قطعات خودرو به DNA که دارای کارکردی مشابه با آن می باشد ، توجه به توسعه پایدار و شناسایی واقعی جایگاه خوشه صنعتی قطعات خودرو در دست یابی به این هدف مهم ، مورد بررسی و در نهایت یک چهارچوب اجرایی ارائه می گردد. این مقاله نقشه ها و دستورات مورد نیاز شرکتهای تولیدی قطعات خودرویی را با هدف توسعه پایدار از منظر موضوع مهم مسئولیت های اجتماعی سازمان بررسی و اعلام می دارد که ساختار و اهداف خوشه های صنعتی شبیه یک زنجیره دی ان ای است که اثرات تسهیلگری مناسبی را در پیاده سازی این موضوع استراتژیک در سازمانها خواهد داشت . مسئولیتهای اجتماعی سازمانها ، پاسخگویی و ارضای توقعات ذینفعان خارجی اعم از مشتریان، تامینکنندگان، توزیعکنندگان، پاسداران محیط زیست و اهالی محل فعالیت واحد تولیدی ، با حفظ منافع ذینفعان داخلی اعم سهامداران و کارکنان را پیگیری نموده که به نظر می رسد خوشه های صنعتی قطعات خودرو می توانند این هدف مهم را برعهده گرفته و با توسعه اصول آن ، مسیر توسعه پایدار را برای صنعت خوردو و قطعات وابسته ترسیم نماید.