سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزاد ترکمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
رضا رمضانی خورشیددوست – استادیار دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

درسالهای اخیر و به ویژه پس از مطرح شدن نسخه های جدیدی از چارچوب های معماری سازمانی وزارت دفاع ایالات متحده و نیز چارچوب های معماری سازمانی گروه اوپن، حوزه چارچوبهای معماری سازمانی بیش از پیش مورد توجه واقع شده است مطالعه و تعامل سازمان ها و پژوهشگران مختلف با چارچوبهای معماری سازمان یدرحالی است که فقدان یک خوشه بندی صحیح و کارا از این چارچوب ها درادبیات پژوهشی به چشم می خورد مقاله حاضر درراستای فهم بهتر ویژگیهای فنی و تخصصی چارچوبهای معماری سازمانی با استفادها ز روش c- میانگین فازی به خوشه بندی آنها می پردازد.