سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه رنجکش – عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر-املش
حکیمه وجودی املشی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشکده برق –رایانه دانشگاه آزاد ا

چکیده:

در این مقاله, یک الگوریتم خوشهبندیِ فازی-تکاملی جهت گروه بندِ خیودکار پیکسلهای یک تصویر به نواحی همگن متفاوت پیشنهاد میشود. الگوریتم پیشنهادی به دانش قبلی در مورد تعداد خوشهها نیاز ندارد. در این الگوریتم،خوشه بن دفا یزی در فضای حجیم یک تصویر، به صورت یک مساله بهینهسازی فرمول میشود. برای تعیین تعداد خوشههایی که به طور بدیهی در یک تصویر اتفاق میافتند و برای تعریف مراکز خوشهها،ازنسخهی بهبودیافتهای از الگوریتم تکامل تفاضلی استفاده شده است. در نهایت روش پیشنهادی که شامل تصاویر سطوح خاکستری است با تکنیک خوشهبندی فازی مقایسه میشود. این مقایسهها حاکی از برتری تکنیک پیشنهادی در سرعت، دقت و استحکام میباشند