سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی بازقندی –
قمرناز تدین تبریزی –
علی قازقندی –

چکیده:

با افزایش روز افزون منابع متنی، هر روز بر گستره اطلاعات قابل دسترس برای کاربران افزوده می شود. در این مقاله یک روش مبتنی بر خوشه بندی برای خلاصه سازی متون فارسی ارائه شده است. خوشه بندی که در این مقاله استفاده شده است خوشه بندی مبتنی بر الگوریتم های تکاملی می باشد. این روش خوشه بندی، ارتباط معنایی کلمات را با استفاده از ارتباطات آنها در متن، در نظر می گیرد. همچنین ما برای ارزیابی، دو روش خوشه بندی جملات، PSO با فاصله کسینوسی، PSO با در نظر گرفتن فاصله معنایی، در نظر گرفتیم. ارزیابی آن ها روی یک مجموعه از خبرهای ورزشی فارسی صورت گرفته است. نتایج حاصل از ارزیابی روش پیشنهادی نشان می دهند که استفاده از خوشه بندی PSO معنایی، به همراه استفاده از ماتریس شباهت، کیفیت بهتری را در مقایسه با روش های دیگر دارد.