سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی یوسفی راد – دانشگاه پیام نور اراک
مهدی احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سینا شفیعی حق شناس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

هدف از این مقاله دسته بندی و خوشه بندی هشت نوع از توده سنگ بر میانگین فازی می باشد . بدین -C اساس ویژگی های ژئوتکنیکی توسط روش صورت که باآزمایش بر روی ۸ نمونه سنگ از شرق منطقه شازند در استانمرکزی و به دست آوردن اطلاعات ژئوتکنیکی آنها ، به صورت فازی دسته بندی شد .در این تحقیق نمونه های مستقل با بررسی سه معیار با استفاده از نرم افزار MATLAB تقسیم شدند. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که به روش خوشه بندیC میانگین فازی می توان انواع نمونه های سنگ را دسته بندی و بر اساس مورد نیاز آنها را مورد ارزیابی قرارداد