سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران جوانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان گروه کامپیوتر بهبهان ایران

چکیده:

در سالهای اخیر حاشیه نویسی تصاویر جزء موضوعات تحقیقاتی فعال است دراین مقاله برای حاشیه نویسی تصاویر تکنیک خوشه بندی تعاونی نیمه نظارت شده پیشنهاد می شود از جمله K-means روشهای خوشه بندی به مقدار دهی اولیه به مراکز خوشه حساس هستند و اگر بدرستی مقداردهی انجام نشود الگوریتم به بهینه محلی همگرا می شود همچنین ترکیب نتایج خوشه بندی بدلیل مشخص نبودن برچسب مراکز کار بسیار مشکلی است برای برطرف کردن این مشکلات از خوشه بندی نیمه نظارت شده استفاده میش ود معیارهای شباهت متفاوت و فضاهای رنگ متفاوت نتایج خوشه بندی متفاوتی را در بردارند. برای دستیابی به بالاترین کارایی نتایج خوشه بندی شش سیستم با فضای رنگ و معیار شباهت متفاوت با رای اکثریت گیری بصورت تعاونی با هم ترکیب می شوند.