سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی حسینی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
بهروز معصومی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد

چکیده:

خوشهبندی ترکیبی یکی از روشهای رایج داده کاوی میباشد که از ترکیب روشهای اولیه خوشهبندی حاصل میشود و باعث افزایش دقت خوشهبندی نسبت به روشهای اولیه میگردد. روشهای ترکیبی خوشهبندی کاربردهای زیادی در حوزههای مختلف داده کاوی از جمله خوشه بندی اسناد دارند. در خوشهبندی اسناد به روشkmeans با معایبی از جمله: وابستگی به مقادیر اولیه، همگرایی به بهینه های محلی و حجم بسیار بالای دادهها و در نتیجه زمانگیر بودن اجرای الگوریتم مواجه خواهیم بود، بنابراین استفاده از روشهای ترکیبی نوین بر پایه روشهایPSO و AFSA ، Bisecting kmeansباعث رفع معایب روشkmeansو در نتیجه افزایش سرعت اجرای الگوریتم و بهبود نتایج نهایی خواهد شد. در این مقاله دو روش ترکیبیBisecting AFSA و AFSA + Bisecting kmeans ارائه شده و برای انجام آزمایش این دو روش نیز از مجموعه ای از دیتاستهای واقعی استفاده شده است، که نتایج حاصله حاکی از عملکرد بهتر این دو روش برای خوشهبندی اسناد، نسبت به هر یک از روشهای خوشهبندی اولیه میباشد.