سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی مهرابی – شرکت مهندسین مشاور شهاب نیروی کرمان(مشانیک)
ایرج نوذری – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

چکیده:

برای مقابله با پدیده خوردگی و حملات شیمیایی از طریق سولفاتها و کلرورها ناگزیر باید بر لزوم تمهیدات همه جانبه تاکید شود و شناسنامه هر سازه مدون گردد تا در صورت امکان علل آن شناسایی و ردیابی شود. جهت بررسی نمونه های خاک از مناطقی که در استان کرمان تخریب پایه های بتونی در آن و راهکارهای عملی و مناسبی تهیه شد که نتیجه نهایی آن کاملا مثبت و کارا بوده است. در این مقاله علاوه بر مورد فوق، به ویژه هنگامی که مسئله پایانی بتون و راهکارهای عملی و مناسبی تهیه شد که نتیجه نهایی آن کاملا مثبا و کارا بوده است. در این مقاله علاوه بر مورد فوق به ویژه هنگامی که مسئله پایانی بتون در مقابل سولفات ها و حفاظت آرماتورها در مقابل نمکهای کلر بطور همزمان مطرح باشد راهکارهای مناسب و عملی ارائه شده است.