سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش کمالی – شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

چکیده:

پالایشگاه گاز ایلام با بهرهبرداری از میدان گازی تنگبیجار در غرب کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است. این مخزن با داشتن بیش ۳۷,۰۰۰ppm سولفیدهیدروژن و ppm 34,000 دیاکسیدکربن، یکی از ترشترین مخازن گازی کشور به حساب میآید. اولین قربانی این مقدار ترکیبات ترش، تاسیسات سرچاهی از جمله سیلابهگیر و خطوط انتقال بودهاند. خوردگی شدید از نوع تاول هیدروژنی، باعث شده است که عملیات بهرهبرداری پالایشگاه با وقفه های طولانی مواجه گردد. در این مقاله پس از بررسی این مکانیزم خوردگی، ملزومات طراحی و اجرا جهت پیشگیری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت برآورد اقتصادی ضررهای این مشکل به عمل آمدهاست.