سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ناصر قدوسی بروجنی – دانشگاه نفت آبادان

چکیده:

ارزش اقتصادی بسیاربالای تاسیساتی که درصنایع نفت و گاز بکارمیر وند ازیکسو و اهمیت نگهداری از این تاسیسات ازسوی دیگر و همچنین ایمن سازی عملیات تولید و فراورش نفت وگاز ایجاب می کند که این تاسیسات پیوسته تحت حفاظت ایمنی و نظارت خاص باشد درتاسیسات تولید و فراورش نفت وگاز وجود نمک و آب و همچنین گازهای اسیدی حل شده درنفت و گاز باعث میشود که خوردگی تاسیسات را درکوتاه مدت از کارایی بیاندازد بدین جهت استفاده ازمواد بازدارنده خوردگی باعث افزایش عمرمفید سیستم هایی که درتماس مستقیم با آب و موادخورنده هستند می شود.