سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی فرخی راد – کارشناس، پژوهشگاه نیرو- دانشجوی دکترای خوردگی، دانشگاه تربیت مدرس تهر
حانیه فیاض فر – کارشناس، پژوهشگاه نیرو- دانشجوی دکترای خوردگی، دانشگاه صنعتی شریف تهر
داور رضاخانی – استادیار پژوهشی، پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده شیمی و مواد

چکیده:

خوردگی اتمسفری هزینههای هنگفتی را به اقتصاد کشورها وارد میکند، در نتیجه تعیین میزان خوردگی فلزات در اتمسفر مناطق مختلف دارای اهمیت اساسی میباشد. در بیشتر کاربردهای صنعتی اتصال بین فلزات غیرهمجنس اجتناب ناپذیر میباشد؛ اتصال بین فلزات غیرهمجنس میتواند تأثیر شدیدی بر روی سرعت خوردگی فلزات تحت تماس داشته باشد. در این تحقیق تأثیر اتصال گالوانیک بین انواع فلزات صنعتی شامل آهن، مس، آهن گالوانیزه و آلومینیوم با یکدیگر، بر روی میزان کاهش یا افزایش سرعت خوردگی با استفاده از استاندارد ASTM G116 بررسی شد. مشاهده شد که سرعت خوردگی هر سه فلز آلومینیوم، آهن و گالوانیزه در اثر تماس با مس افزایش مییابد. همچنین اتصال با آلومینیوم باعث کاهش سرعت خوردگی فلزات آهن، گالوانیزه و مس میگردد که میزان این کاهش در شهرهای اطراف سواحل خلیج فارس به مراتب بیشتر از شهرهای دیگر میباشد.