سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آتنا میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ،کارشناس دفتر پژوهشهای کاربردی شرکت مدیری
احمد جدیدی میاندشتی – کارشناس ارشد معماری، شرکت مهندسین مشاور ایستا گویا
فاطمه منتظری صاحب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه، کارشناس صدور پروانه شرکت مدیر

چکیده:

ترکخوردگی یک مشکل بزرگ برای بسیاری از سازههاست که در بتن به علت مقاومت کم کششی ایجاد میشود. در واقع تغییرات داخلی و خارجی به شکل فزایندهای باعث شکلگیری هزاران ترک ریز در ناحیه دست نخورده داخلی بتن میشوند. جابجایی مواد مضر از بین فضاهای کوچک بتن باعث زوال سازه بتنی و خوردگی آرماتورها که در جریان آب و اکسیژن قرار میگیرند، میشود. دوام بتن نیز با این ترکها تحت تاثیر قرار میگیرد، زیرا این ترکها مسیر سادهای جهت انتقال مایع و گازهایی که خود شامل مواد مضر هستند، ایجاد میکنند. برای ترمیم ترک بتن روشهای مختلفی وجود دارد، ولی سیستمهای ترمیم سنتی جنبههای غیر مفیدی مانند ضریب پخش گرمای متفاوت دارند. لذا تحقیق درخصوص استفاده از روشهای جدیدتر با تاثیرات مثبت بیشتر، ضروری احساس میشود. سوالات تحقیق: در این تحقیق، به دنبال بررسی به دنبال دلیل ایجاد ترک خوردگی در بتن، راههای برطرف کردن این مشکل چیست و اینکه آیا روشی وجود دارد که از داخل و بدون دخالت انسانی، ترک خوردگی رفع گردد، میباشیم. روش تحقیق: در این مقاله با جستجو در منابع مختلف از جمله مقالات داخلی و خارجی، کتب مربوط به موضوع و مطالعات اینترنتی سعی در جمعآوری مطالب مناسبی درخصوص موضوع مورد نظر بودهایم. نتیجه گیری: در این تحقیق با توجه به مطالعه مطالب جمعآوری شده دریافتیم که علم نانو تکنولوژی استفاده از ذرات بسیار ریز مواد، توسط خود مواد یا دیگر مواد است. هرچند نانو تکنولوژی علم مواد ریز است، ولی بهتر است آنرا یک بسط علمی و تکنولوژیک بنامیم. در این مقیاس مولکولها و اتمها متفاوت عمل کرده و کاربردهای جالبی ایجاد میکنند. بتن خود ترمیم کننده از فناوریهای در حال توسعه نانوتکنولوژی میباشد. این فناوری مخالف پروسه از بالا به پایین در ساخت و ساز است، با این حال اثرات بالقوه فناوری نانو در ساخت و ساز عمدتاً ناشناخته است و تحقیقات در همه دانشگاههای دنیا در حال انجام است. در این مقاله سعی شده است در خصوص استفاده از فناوری نانو در بتن و افزایش کارایی آن در صنعت ساخت و ساز در ایران و جهان، بحث جامعی انجام شود.