سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی ظریف – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه برق، مشهد، ایران
مهدی صمدی – آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم و تجدید ساختار- دانشکده مهندسی – دانشگاه
امیر بشیان – آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم و تجدید ساختار- دانشکده مهندسی – دانشگاه
محمدحسین جاویدی – آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم و تجدید ساختار- دانشکده مهندسی – دانشگاه

چکیده:

در سالهای اخیر برنامههای مدیریت مصرف مورد توجه فراوان واقع شدهاند . یکی از راه های مدیریت مصرف تشویق مشترکین به مصرف در ساعات غیر پیک میباشد . طرح دیماند منعطف، طرح جدید پیشنهادی شر کتبرق منطقهای خراسان، در راستای برنامه های مدیریت مصرف میباشد. با پذیرفتن این طرح، مشترک می تواند دیماند قراردادی و در نتیجه بهای دیماند را، بدون خدشه- دار شدن عملکرد عادی خود، کاهش دهد. اجرای موفق طرح دیماند منعطف، برای اپراتور سیستم مزایای کاهش پیک و برای مشتریان، منافع اقتصادی را به همراه دارد. در این مقاله قابلیت اجرای طرح دیماند منعطف برایمشترکین صنعتی (بهطور خاص یک کارخانه سیمان ) بررسی و مزایای اقتصادی آن، تشریح شده است. در این راستا با مدلسازی مناسب فرایند تولید سیمان، تابع هدفی برای حداقل کردن هزینه انرژی ارائه شده که در آن ویژگیهای اصلی فرایند تولید سیمان و قیود فنی مربوط به آن، بخوبی لحاظ شده است. سپس با استفاده از اطلاعات فنی یک کارخانه سیمان نمونه، روش پیشنهادی موردآزمایش قرار گرفته است