مقاله خودکارآمدی پژوهشی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد روان شناسی و علوم تربیتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: خودکارآمدی پژوهشی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد روان شناسی و علوم تربیتی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکارآمدی
مقاله پژوهش
مقاله خودکارآمدی پژوهشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روشنیان رامین محسن
جناب آقای / سرکار خانم: آقازاده محرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش خودکارآمدی پژوهشی را در میان دانشجویان کارشناسی ارشد روان شناسی و علوم تربیتی بررسی می نماید. روش این تحقیق توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ می شود. ۱۲۰ نفر از این دانشجویان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی فیلیپس و راسل (۱۹۹۴ ,Phillips & Russell) است. پس از تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، نتایج زیر به دست آمد: ۱- خودکارآمدی مهارت های پژوهش عملی (۰٫۰۰۰ Sig، در سطح ۰٫۰۱>P) در دانشجویان ارشد بالاست. ۲- خودکارآمدی مهارت های نوشتن (۰٫۰۰۰ Sig، در سطح ۰٫۰۱>p) دانشجویان ارشد بالاست. ۳- خودکارآمدی مهارت های طراحی پژوهش (۰٫۰۰۰ Sig، در سطح۰٫۰۱ >P) در دانشجویان ارشد بالاست. ۴- خودکارآمدی مهارت های رایانه ای و کمی (۰٫۰۷۰ Sig، در سطح۰٫۰۵ >P) دانشجویان ارشد بالا نیست. پس می توان نتیجه گرفت که خودکارآمدی مهارت های پژوهش عملی، نوشتن و طراحی پژوهش در میان این دانشجویان بالاست و این نتیجه شاید ناشی از آشنایی با روش های آماری و پژوهشی، یادگیری ها و تجربه های قبلی آنها باشد. خودکارآمدی مهارت های رایانه ای و کمی این داشنجویان بالا نبود و این شاید پیامد نداشتن پیشنه لازم کار با رایانه و نرم افزارهای آماری باشد.