سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد زندوانیان نائینی – استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه یزد
ام سلمه نصرتی ناهوک – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه یزد
مهدی رحیمی – استادیار گروه علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه یزد

چکیده:

خودپنداره، یکی از مهمترین عوامل موفقیت در زندگی افراد می باشد. اگر فرد توانایی ها و استعدادهای خود را بشناسد و تلقی وبرداشت مثبتی از توانایی های خود داشته باشد و به این باور برسد که می تواند به آن چیزی که استعدادش را دارد دست یابد، این امور موجبافزایش بازدهی و کارآمدی و تحقق اهداف وی میشود، و با توجه به اینکه خودپنداره تحصیلی بخش جدایی ناپذیر از زندگی تحصیلی افرادمی باشد در این پژوهش خودپنداره تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار می گیرد.