سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مژده حجتی طباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
محمدرضا اسدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا
اسماعیل فتوحی – مدرس دانشگاه آزاد بوئین زهرا

چکیده:

خودروی هوایی خود کششی برای برداشت مرکبات مورد طراحی ساخت و آزمون قرارگرفت که یک تکان دهنده ۴چرخی است که بصورت هیدرولیکی نیرو می گیرد و باتمام چرخهایش حرکت می کند بعدها طرح به حرکت درآورنده هوایی به وجود آمد که با استفاده ازدو پنکه محوری قابل حرکت به قطر۱٫۳۷متری است که هوا را با صفحات فلزی محوری به یک مخزن تخلیه م ی فرستند حرکت دهنده اولیه کاملا رضایتبخش این کاررا انجام میدهد اما برای برداشت مرکبات ماشینی بهتر ازتکان دهنده های هوایی نمی باشد برای پرتقال های نرم شده از طریق شیمیای برای تکان دادن ۱۶۰ تا ۳۴۰ کیلوگرم ازمیوه ها درهرلیتر ازسوخت دیزلی مصرف شده و به حرکت درآورده م یشوند.