سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فروغ السادات موسوی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

خاطره ها به هستی ما معنی بخشیده و ابعاد زمانی و فضایی زندگی ما را جهت دار می کنند از این رو اشیا و فضاهای بجامانده نیز ارزشمند خواهند بود ولی گاه تغییر و تحولات کالبدی شهربستر این خاطرات را محو یا کمرنگ می کند و نسل جوانی که درچنین شهرهایی زندگی می کنند دیگر قادر نیستند درخاطره شهر خود سهیم شوند علم هرمنوتیک مدرن علمی است که انسان را با گذشته تاریخی آن تعریف می کند و او را حلقه ای از زنجیره زمان میداند با توجه به این علم اگر معماری را یک متن دانسته و معماررا کسی بدانیم که رمزگان را درطراحی بنا برآن تحمیل می کند ضروری می نماید که معمار پتانسیل های تاریخی سایت طراحی را شناخته و توانایی خوانش مخاطب را ناچیز نشمارد چرا که تولید معنایی غنی مستلزم دیالکتیکی فعال بین متن و خواننده و تعامل آنهاست. تحقیق حاضر با هدف شناخت پتانسیل ها و محدودیت های سایتی با شرایط فوق الذکر به منظور بازخوانی خاطره جمعی کمرنگ شده دراین بستر صورت گرفته است.