مقاله خوانش اسطوره شناختی شعر «آن روزها» اثر فروغ فرخزاد از دیدگاه نورثروپ فرای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۸۷ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: خوانش اسطوره شناختی شعر «آن روزها» اثر فروغ فرخزاد از دیدگاه نورثروپ فرای
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کهن الگوها
مقاله نقد اسطوره شناختی
مقاله ناخودآگاه جمعی
مقاله فروغ فرخزاد
مقاله نوثروپ فرای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فروغ فرخزاد زنی منحصر به فرد در تاریخ ادبیات ایران است. اشعار او به ویژه در دو دفتر آخر، شرح حال دغدغه ها و دردهای انسان هم عصر او است و حاوی اندیشه ها و تفکراتی متفاوت و خاص اوست. این اندیشه های خاص بی شک و به طور ناخواسته نشات گرفته از ناخودآگاه جمعی شاعر است. نمادهای به کار رفته در شعر فروغ می تواند معنای بسیار عمیق تر و فراگیرتر از آنچه شاعر اندیشیده، داشته باشد که با رمزگشایی این نمادها و کهن الگوها، بررسی خاستگاه ها و یافتن تجسم بیرونی آن در بطن جامعه و فرهنگ، خواننده و یا منتقد می تواند به درک لایه های عمیق تر شعر و ذهنیت شاعر راه پیدا کرده و منجر به خوانش شعر با تاویل های متفاوت می شود. با این تعاریف، این تحقیق سعی دارد تا با استفاده از یکی از شاخه های نظریات نقد تحلیل روانکاوانه (نقد اسطوره شناسی) به بررسی کهن الگوها، تفسیر و تحلیل خاستگاه های فرهنگی و اجتماعی آن ها در شعر «آن روزها» بپردازد. تمرکز اصلی این تحقیق روی نظریه نورثروپ فرای (۱۹۹۱-۱۹۱۲) در زمینه وجود چهار فصل اسطوره ای در هر اثر ادبی بنا نهاده شده است. بر اساس نظریه فرای شعر «آن روزها» گذار و استحاله پر رمز و راز سوژه شعر از دنیای معصومیت به دنیای تجربه را بیان می کند. تعابیر و تصاویر این گذار از مرحله عاشقانه به مرحله ترتزیک زندگی سوژه با تعاریف فرای از میتوس تابستان و زمستان همخوانی دارد که در این تحقیق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.