سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پوریا عاشوری – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه گیلان، رشت.
جعفر سبحانی – استادیار مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران.
رحمت مدندوست – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت.

چکیده:

در بتن توانمند مصالح سازنده بتن و اندرکنش بین این مواد، نقش حساس و تعیین کننده ای در تبیین خواص مکانیکی بر عهده دارند. بدین ترتیب شناخت مناسب از این عوامل منجر به انتخاب نوع و مقدار مناسب مصالح جهت ساخت بتنی با رفتار و مقاومت مطلوب در برابر بارهای وارده خواهد شد. در این تحقیق سعی شده است که نحوه تاثیر مقادیر مختلف زئولیت و متاکائولن و ترکیبی از آنها در جایگزینی با سیمان مصرفی در بتن را مورد بررسی قرار داده و تاثیر اندرکنشی بین این مواد بر خواص مکانیکی بتن را شناسایی نماید. با توجه به نتایج آزمایشگاهی، تاثیر مثبت استفاده از این پوزولان ها بر روی رفتار مکانیکی دراز مدت بتن های ساخته شده از این مواد اثبات شد