مقاله خواص مکانیکی و زیست تخریب پذیری آمیخته های پلی پروپیلن-نشاسته تقویت شده با نانوخاک رس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی پلیمر (فارسی) از صفحه ۱۴۰ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: خواص مکانیکی و زیست تخریب پذیری آمیخته های پلی پروپیلن-نشاسته تقویت شده با نانوخاک رس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاک رس اصلاح شده
مقاله نانوکامپوزیت زیست تخریب پذیر
مقاله پلی پروپیلن
مقاله نشاسته
مقاله سازگارکننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حنیفی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی شروین
جناب آقای / سرکار خانم: ارومیه ای عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن- نشاسته سازگارشده با PP-g-MA یا EVA، با مقادیر ۰، ۳ و ۵ درصد وزنی از خاک رس اصلاح شده کلویزیتB 30 به روش اختلاط مذاب تهیه شد و خواص مکانیکی، شکل شناسی و تخریب پذیری نمونه ها بررسی شد. نتایج آزمون کشش نشان داد، با دارا بودن ۵ درصد وزنی از نانوخاک رس مقادیر استحکام کششی، مدول کشسانی و ازدیاد طول تا پارگی به ترتیب MPa 15.5، MPa 10.2 و %۴٫۲ برای آمیزه های سازگارشده با PP-g-MA و به ترتیب MPa 10.0، MPa 7.0 و %۱۹٫۴ برای آمیزه های سازگارشده با EVA است. همچنین، وجود ۵ درصد وزنی نانوخاک رس باعث افزایش %۹٫۱ استحکام کششی، افزایش %۷۰ مدول کشسانی و کاهش %۴۹ ازدیاد طول تا پارگی آمیزه های سازگار شده با PP-g-MA و افزایش %۴۰٫۸ استحکام کششی، افزایش %۲۷٫۳ مدول کشسانی و افزایش %۸ ازدیاد طول تا پارگی آمیزه های سازگار شده با EVA شد. دلیل این بهبود خواص، می تواند پراکنش مناسب و تشکیل شبکه فیزیکی از لایه های سیلیکاتی در زمینه پلیمر باشد. الگوهای پراش SAXS و تصاویر TEM تشکیل ساختار ورقه ای را تایید کرد. تصاویر میکروسکوپی SEM شکل شناسی قطره ای را نشان داد که دال بر ناسازگاری این دو پلیمر است. تخریب اکسایشی نمونه ها در معرض پرتو فرابنفش با طیف سنجی FTIR بررسی شد. درصد افت وزن نمونه هایEVA-3 ،MA-5 ، و EVA-5 پس از ۱۲۰ روز قرار گرفتن در محیط لجن فعال به ترتیب ۲۰٫۷، ۲۸٫۴ و %۳۷٫۹ به دست آمد. این نتایج نشان می دهد، زیست تخریب پذیری آمیزه های سازگار شده با EVA به مراتب بیشتر است و افزایش خاک رس باعث بهبود زیست تخریب پذیری آمیزه ها می شود.