سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانیانپور – مرکز تحقیقات، تکنولوژی و دوام بتن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیده رحیمه موسوی –
موسی کلهری –
بابک احمدی –

چکیده:

امروزه بتن پرمصرف ترین مصالح ساختمانی ساخته شده توسط بشر است. با این وجود، صنعت سیمان نیاز شدیدی به انرژی دارد و انتشار گازدی اکسید کربن در حین ساخت آن نگرانی های فراوانی دررابطه با محیط زیست ایجاد کرده است. در نتیجه استفاده از مواد پوزولانی به عنوان جایگزین بخشی از سیمان مورد مصرف می تواند راهگشا باشد. پوزولانهای کارآمد و رایج در دنیا همچون دوده سیلیسی، خاکستربادی، متاکائولین و روباره در ایران یا به طور محدودی تولید می شوند یا از خارج ازکشور وارد می شوند و قیمت نسبتا زیادی دارند، در حالیکه زئولیت طبیعی در ایران به وفور یافت می شود و به راحتی قابل استخراج و فرآوری است. با توجه به این مزایا ، به نظر می رسد که زئولیت میتواندگزینه ای مناسب برای استفاده در بتن به عنوان پوزولانی کارآمد، ارزان قیمت ودر دسترس در کشور باشد. در این مقاله استفاده از زئولیت به عنوان یک پوزولان طبیعی در بتن بررسی و اثر آن در دوام بتن برای رسیدن به هدف توسعه ی پایدارارزیابی شده است بدین منظور بتن هایی با ۴ نسبت آب به سیمان ۰٫۳۵ ، ۰٫۴ ، ۰٫۴۵ و ۰٫۵ و با ۳ درصد جایگزینی ۰، ۱۰ ، ۱۵% زئولیت ساخته شده و آزمایش های مقاومت فشاری ، مقاومت کششی ، نفوذ آب ، مقاومت الکتریکی و نفوذ یون کلراید در سنین مختلف بر روی نمونه ها انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد افزودن زئولیت به طور مشخص پارامتر های دوامی بتن را بهبود می بخشد اما در مورد مقاومت فشاری در سنین مختلف اثرات متفاوتی دارد