سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ا خداپرست حقی – دکترا ، استاد مهندسی مکانیک
و متقی طلب – دکترا ، استادیارمهندسی پلیمر نانوتکنولوژی
ا افضلی – کارشناسی ارشد ، دانشجومهندسی شیمی نساجی علوم الیاف

چکیده:

موجهای الکترومغناطیسی ناشی از تداخل امواج الکترومغناطیسی به آسانی می تواند باعث ایجاد ضررهای زیادی شود اما منسوجات رسانا به خوبی می توانند به عنوان یک محافظ در مقابل نفوذ این امواج الکترومغناطیسی عمل کنند با استفاده از پوشش دهی فلزی مس به روش لایه نشانی احیایی بر روی پارچه می توان از مقابل تداخل امواج الکترومغناطیسی جلوگیری کرد دراین تحقیق خواص محافظتی پارچه های لایه نشانی شده با نانو ذرات مس در برابر امواج الکترومغناطیسی مورد بررسی قرار گرفته است. مقاومت الکتریکی سطحی اندازه گیری ۲۶۴۲ می باشد و نمونه لایه نشان یشده دارای ۰/۰۰۰۳۸s/cm و هدایت الکتریکی سطحی آن Ω/sq شده ۹۰ می باشد که میتواند بعنوان محافظ د رمقابل نفوذ امواج الکترومغناطیس عمل dB اثر حفاظتی بیش از کند همچنین مقاومت الکتریکی سطحی در اثر سایش خشک و تر در پارچه لایه نشانی شده نسبت به نمونه اصلی کاهش پیدا کرد و رسانایی منسوج بیشتر شده است.