سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد طریقی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدسعید محتسبی – هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی میوه ی شلیل رقم سان کینگ ارائه می شود. برخی ازخصوصیات فیزیکی که اندازه گیری شدند عبارت اند از: طول متوسط میوه، عرض، ضخامت، سطح تصویر شده، سطح کل میوه، شاخص کرویت، ضریب ظاهری، وزن میوه، محتوی رطوبت، و حجم میوه. سرعت حد میوه ،مدت زمان پایین رفتن میوه در آب، نیروی شناوری و نیروی بادرفتی به ترتیب ۰/۱۱و۹/۶s و ۰/۶۷N و ۰/۷۰N بدست آمدند. ضریب بسته بندی نیز ۰/۶۵ بدست آمد. از اطلاعات بدست آمده می توان برای طراحی ماشین های برداشت، نقل و انتقال،جداسازی هیدرولیکی، درجه بندی و بسته بندی میوه شلیل استفاده کرد.