سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن دلوی – دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان
ناصر همدمی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اطلاعات درزمینه خواص فیزیکوشیمیایی روغن شترمرغ بسیار محدود می باشد هدف اصلی از این تحقیق بررسی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیب اسید چرب روغن شترمرغ می باشد نتایج نشان داد که اسید های چرب شامل تک غیر اشباعی MUFA اسیدهای چرب اشباع SFA و اسید های چرب با چند باند دوگانه PUFA می باشند مهمترین اسیدهای چرب اشباع به ترتیب اسید پالمتیک و استئاریک هستند و اسیدچرب اولئیک غالب ترین و اصلی ترین اسید چرب روغن شترمرغ می بشاد خواص فیزیکوشیمیایی مورد آزمایش دراین تحقیق عبارتند از عدد یدی – عددصابونی – نقطه ذوب – ضریب شکست و وزن مخصوص و رنگ یک روش سریع برای اندازه گیری الفا توکوفرول ورتینول درروغن شترمرغ توسط روش فاز معکوس کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (RP-HPLC با شناساگر فرابنفش توسعه یافت