مقاله خواص ساختاری و حرارتی سیستم آمورف Ti-Cu-Ni-Al تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: خواص ساختاری و حرارتی سیستم آمورف Ti-Cu-Ni-Al تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلیاژسازی مکانیکی
مقاله پایداری حرارتی
مقاله میزان آمورف شدن
مقاله آلیاژهای پایه تیتانیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدیری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی کهریزسنگی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلیاژسازی مکانیکی (MA) بوسیله آسیاب گلوله ای به یکی از کارآمدترین روش ها در فرآیند آلیاژسازی مواد برای تولید ترکیبات غیر تعادلی نظیر فازهای نانوساختار و آمورف تبدیل شده است. در پژوهش حاضر، اثر زمان آسیاب کاری بر میزان آمورف شدن و پایداری حرارتی سیستم آلیاژی چهارتایی (۱۰at%، x=5) Ti50Cu35Ni15-XAlX مورد بررسی قرار گرفت. به منظور ارزیابی آمورف شدن در طول آسیاب کاری از روش های آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) و گرماسنجی افتراقیی (DSC) استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که آلیاژهای Ti50Cu35Ni10Al5 و Ti50Cu35Ni5Al10 پس از ۲۰ ساعت آسیاب کاری آمورف شدند، اما با توجه به الگوهای پراش، آلیاژ حاوی ۱۰ درصد Al پس از ۵ ساعت آسیاب کاری به فاز آمورف رسید. آنالیز گرماسنجی افتراقی نشان داد که آلیاژ حاوی ۱۰ درصد Al با داشتن دمای انتقال شیشه و دمای تبلور مجزا و ناحیه مذاب فوق تبریدی برابر با K 69 از پایداری حرارتی بالایی برخوردار بوده و قابلیت بالایی برای تشکیل فاز آمورف از خود نشان می دهد.