سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الناز تمجیدشبستری – دانشگاه صنعتی شریف
رضا باقری –
منوچهر وثوقی –
عبدالرضا سیم چی –

چکیده:

دراین پژوهش خواص زیست فعالی و سینتیک رشد بافت استخوانی برداربستهای سه بعدی پلی کاپرولاکتونی حاوی ذرات سرامیکی زیست فعال تیتانیا مورد مطالعه قرارگرفته است به منظور بررسی اثرذرات برابدوستی و زبری سطح این داربستها از آزمون ترشوندگی و مشاهدات میکروسکوپ الکترونی و نیروی اتمی استفاده شد نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن ذرات تیتانیا درافزایش آبدوستی زمینه پلی کارپولاکتونی موثر بوده و از این طریق به بهبود خواص زیست فعالی برون تنی کمک می کند به علاوه نشانداده شد که این نانوذرات ازطریق افزایش آبدوستی و نیز نانوتوپوگرافی سطحی به بهبود زیست فعالی برون تنی کمک می نماید همچنین درمراحل اولیه تمایز سلولی را تشویق می نمایند براساس این مطالعه اثرهندسه سه بعدی حفره ها برتمایز سلولی به مراتب بیشتر می باشد به نظر می سد که کاهش سینتیک رشد بافت درمراحل درمقایسه با نمونه پلیمری ناشی از اثرتخریب زیستی زمینه پلی کارپورلاکتونی می باشد.