مقاله خواص دی الکتریک خمیر کاغذهای سودا و کرافت آغشته به روغن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۳۲۹ تا ۳۴۰ منتشر شده است.
نام: خواص دی الکتریک خمیر کاغذهای سودا و کرافت آغشته به روغن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواص دی الکتریک
مقاله باگاس
مقاله کرافت
مقاله روغن معدنی
مقاله درجه روانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادیان گیلان کژال
جناب آقای / سرکار خانم: آزادفلاح محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شایگانی اکمل امیرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالخانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف بررسی ویژگی های دی الکتریک خمیرکاغذهای رنگبری نشده سودای باگاس و کرافت الیاف بلند و مخلوطی از این دو خمیرکاغذ انجام شد. برای این منظور بعد از تنظیم درجه روانی خمیرکاغذها در دو سطح۴۰۰±۲۵ ml  و 200±۲۵ ml، کاغذهای دست ساز با وزن پایه ۶۰ g/m2 ساخته و تا رسیدن به رطوبت حدود صفر خشک شدند. فرایند آغشته سازی با روغن معدنی تحت خلا و در دمای معین انجام شد. سپس خواص دی الکتریک کاغذهای آغشته به روغن شامل ظرفیت، مقاومت عایق، ثابت دی الکتریک و تانژانت تلفات اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که پالایش اثر افزایشی بر خواص دی الکتریک به خصوص ظرفیت دارد. از طرفی آغشته سازی با روغن معدنی هم سبب افزایش خواص دی الکتریک کاغذها گردید. طبق نتایج اولیه به دست آمده خمیرکاغذهای باگاس و همین طور مخلوط آن با خمیرکاغذ کرافت (کرافت ۲۰% و سودای باگاس ۸۰%) را مشروط بر گذراندن موفقیت آمیز آزمون های پیری می توان به عنوان جایگزین مناسبی برای خمیرکاغذ کرافت جهت ساخت کاغذ دی الکتریک به کار برد.