سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبداله ایمان مهر – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه اراک

چکیده:

در این تحقیق دانه‌های لوبیا تحت ۵ سیستم مختلف آبیاری (قطره‌ای زیر سطحی، قطره‌ای سطحی، بارانی چرخشی، بارانی ثابت و آبیاری سطحی اصلاح شده) کشت گردید. ۴ سطح آب مصرفی مورد نیاز گیاه بر اساس فواصل آبیاری پیشنهاد شده در سیستم‌های مختلف آبیاری، مورد استفاده قرار گرفت. این چهار مقدار عبارتند از ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ و ۱۲۵ درصد از آب مورد استفاده مصرفی محاسبه شده گیاه (ETC). تمام پلات‌های کشت شده بصورت دستی برداشت و پس از خشک شدن در هوای آزاد، غلاف‌ها و دانه‌های لوبیا بصورت دستی جدا گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که مقادیر دانسیته حجمی توسط نوع سیستم آبیاری تحت تأثیر قرار می‌گیرد و سیستم آبیاری سطحی اصلاح شده بیشترین دانسیته حجمی را دارا است ( ۷۲۲). بیشترین محتوی رطوبتی دانه از دانه‌هایی است که تحت سیستمهای آبیاری بارانی ثابت و بارانی چرخشی تولید شده‌اند (۴/۱۶ و ۱۶%)، این محتوی رطوبتی بالا بدلیل رطوبت بالای حاکم بر پوشش گیاهی در حین فرآیند آبیاری است. وزن ۱۰۰ دانه بطور معنی‌داری با افزایش میزان آب آبیاری تا میزان ۱۰۰% ETC افزایش یافت (۴/۶۰ گرم).