مقاله خواص ترابردی حالت عادی بس بلور ابررسانای Nd1-x Prx Ba2Cu3O7-δ و مدل های نظری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۲۵۳ تا ۲۵۹ منتشر شده است.
نام: خواص ترابردی حالت عادی بس بلور ابررسانای Nd1-x Prx Ba2Cu3O7-δ و مدل های نظری
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابررسانایی
مقاله توان گرماالکتریسیته
مقاله آلایش Pr
مقاله چگالی حفره ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی شعبان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: یزدی زاده ربابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترکیبات بس بلور ابررسانای Nd1-x Prx Ba2Cu3O7-d در بازه آلایش (۰£x£۰٫۳) به روش استاندارد پودر حالت جامد ساخته شده اند. خواص ترابردی و ابررسانایی آنها با اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی و توان گرماالکتریسیته به صورت تابعی از دما و غلظت آلایش مطالعه شده است. با افزایش غلظت آلایش مقاومت الکتریکی و توان گرماالکتریسیته در دمای اتاق افزایش می یابند. دمای شبه گاف به صورت تابعی از چگالی آلایش، از روی انحراف به سمت پایین وابستگی خطی مقاومت الکتریکی به دما اندازه گیری شده است. تغییرات مقاومت الکتریکی، توان گرماالکتریسیته، دمای بحرانی و دمای شبه گاف همگی بیانگر این هستند که افزایش غلظت آلایش، باعث کاهش چگالی حفره ها در صفحات CuO2 می شوند. برای تحلیل داده های مقاومت الکتریکی از مدل جفت پلارونی و برای تحلیل داده های توان گرماالکتریسیته از مدل پدیده شناختی نوارباریک استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که هر دو مدل، داده های تجربی را تا دمای نزدیک به دمای بحرانی ابررسانایی به خوبی توصیف می کنند. بر اساس نتایج حاصل از هر دو مدل، جایگزیدگی حفره ها یکی از عوامل اصلی کاهش چگالی حفره ها در صفحات CuO2 و در نتیجه از بین رفتن ابررسانایی است.