سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی صدرممتازی – دانشیار، گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
ساحل دولتی میله سرا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

چکیده:

در این مطالعه، استفاده از پلاستیکساخته شده از پلی اتیلن ترفتالایت PET)ضایعاتی حاصل از بطری های نوشیدنی به صورتجایگزین سنگدانه های ریزدانه ماسه در بتن خودتراکم SCC) بررسی گردید. درصدهای جایگزینی وزنی پلاستیک ضایعاتی PET استفاده شده به جای ماسه به ترتیببرابر ۵ ۰ % و ۱۵ % بودند. بعلاوه از میکروسیلیس بعنوان جانشین سیمان با نسبت جانشینی ۱۰ % استفاده گردید. نتایج این تحقیق، امکان پذیری استفاده مجدد زبالهPET بعنوان سنگدانه در بتنSCC را نشان داد. علی رغم اشکالاتی مانند کاهش در مقاومت فشاری و خمشی، استفاده از زباله PET در بتن خودتراکم به عنوان بتن سازه ای، باعث کاهش وزن مرده ساختمان شده و درکاهش نگرانی زیست محیطی نقش مهمی دارد.