سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش سالانه روشهای اجزای محدود در فیزیک کاربردی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم گلزاری – گروه فیزیک، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
حسن رنجبر عسکری – گروه فیزیک، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
علیرضا اشرف گنجوی – گروه فیزیک مرکز بین المللی علوم وتکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرما
مرضیه قوهستانی – گروه فیزیک، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده:

در این مقاله انتشار امواج الکترومغناطیسی در یک بلور فوتونی یک بعدی که از پلاسما ویک ماده دیالکتریک ساخته شده مورد مطالعه قرار می گیرد. و با استفاده از روابط پاشندگی نمودارk (بردار موج) بر حسب بسامد نور فرودی را رسم نموده و سپس با شبیه سازی که توسط مدل اجزاء محدود انجام شده مقایسه می کنیم.