مقاله خواب و رویا ابزاری برای بیان کشف و شهودات عرفانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در عرفان اسلامی (ادیان و عرفان) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: خواب و رویا ابزاری برای بیان کشف و شهودات عرفانی
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهود
مقاله رویت حق
مقاله درک معانی
مقاله رویا
مقاله مسائل ذهنی عرفا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی خاور
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی شایسته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی جایگاه و نقش کشف در خواب های عرفا پرداخته است. در این بررسی، معنای عام و خاص کشف؛ یعنی رویت خدا و درک معانی دنیوی و اخروی مبنا قرار گرفته است. برای نیل به این هدف، خواب های عرفا با مضمون کشف، در دو بخش حل مساله و رفع حجاب از دغدغههای ذهنی و کشف وقایع آینده، مطرح و بررسی شدهاند. این بررسی نشان میدهد که یکی از مهمترین کارکردهای خواب عرفا حل بسیاری از مسائل و دغدغههای ذهنی آنان بوده است که بیشتر در حوزه مسائل دینی و عرفانی هستند. آنها علاوه بر این که این مسائل را از طریق خواب بیان میکردند، از این طریق بر تاثیر گذاری آن بر مخاطبان هم میافزودند؛ چون حل این مسائل در خواب از زبان خدا، پیامبر و مشایخ صوفیه انجام میشده است. علاوه بر حل مسائل در خواب عرفا، مکاشفاتی از نوع الهام مشاهده میشود که از وقایعی که هنوز در واقعیت اتفاق نیفتاده، خبرمی دهند.